Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Information om möjlighet till ombildning kommer i maj

Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder har i uppdrag från ägaren Stockholm Stadshus AB att ge möjlighet för boende i utvalda ytterstadsområden att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt.

Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska inledas. I maj kommer berörda hyresgäster att få information om möjligheten till ombildning.

Innan en information om möjligheten till ombildning kan gå ut måste det fattas formella beslut i koncernstyrelsen (Stockholm Stadshus AB 18 mars) och i bostadsbolagens styrelser (Familjebostäder 9 april, Stockholmshem 23 april, Svenska Bostäder 25 april).

Vilka områden gäller det?

Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby Gård, Fagersjö, Skärholmen, Bagarmossen, Västertorp och Sätra. Det är områden där det finns mer än 60 procent hyresrätter och där allmännyttiga hyresrätter är mer än 50 procent av det totala antalet.

Jag bor i ett av de utvalda områdena, när får jag mer information?

I mitten av maj får du mer information via post och här på vår  webbplats. I vissa hus i de utvalda områdena kommer det inte gå att anmäla intresse för ombildning, se nedan. Även du som bor i dessa hus kommer att få information i maj.

Kommer alla allmännyttiga bostäder i utvalda områden kunna ombildas?

Nej, ett antal typer av hus kommer att undantas;

  • Nyproduktion. Nybyggda hus (färdigställda och helt inflyttade eller förvärvade från och med 2009-03-31).
  • Renoverade hus. Hus som de senaste tio åren genomgått omfattande renovering och underhåll.
  • Övriga. Hus med kulturhistoriskt värde, hus som är strategiskt viktiga för staden, hus som medför förlust vid försäljning och hus som av olika fastighetstekniska skäl är för komplicerade att skilja från närliggande hus.

Hur vet jag om jag bor i ett hus som undantas?

Även du som bor i dessa hus kommer att få information i maj.

Vad krävs för att ombilda?

Det är de boende i huset som bestämmer om en ombildningsprocess ska påbörjas. Att pröva en ombildning till bostadsrätt är en process som omfattas av bestämmelser och krav. All information om detta kommer att finnas tillgänglig på webben i maj. Här följer några viktiga grundprinciper;

  • Bildande av bostadsrättsförening. För att bilda en bostadsrättsförening måste först en styrelse formeras, stadgar antas och föreningen registreras hos Bolagsverket.
  • Intresseanmälan. Bostadsrättsföreningen ska göra en intresseanmälan till Stockholmshem. För att bolaget ska behandla anmälan krävs att minst 50 procent av de boende skriftligen intygat sitt intresse för en ombildning.
  • Erbjudande. Efter godkänd intresseanmälan tar Stockholmshem fram ett erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningen. Erbjudandet grundas på en affärsmässig marknadsvärdering av fastigheten, genomförd av oberoende värderare. Stockholmshems styrelse fattar beslut om erbjudandet.
  • Betänketid. De bostadsrättsföreningar som erbjuds att förvärva fastigheten har tre månader på sig att tacka ja eller nej, med möjlighet till ytterligare tre månaders betänketid.
  • Krav för ombildning. För att en ombildning ska kunna ske krävs att 2/3 av de boende röstar för ombildningen vid en så kallad köpestämma. Det krävs även tecknade förhandsavtal som visar att minst 50 procent av de boende har för avsikt att köpa sin bostadsrätt.

Vi har blivit kontaktade av en ombildningskonsult, har Stockholmshem någon relation med den firman?

Nej, vare sig Stockholmshem eller vårt moderbolag Stockholm Stadshus AB har någon relation med ombildningskonsulter. Att ta stöd av en ombildningskonsult i en ombildningsprocess är en tjänst som en bostadsrättsförening själv fattar beslut om och köper in.

Måste vi vänta på information från Stockholmshem i maj eller kan vi börja en ombildningsprocess nu?

I maj kommer berörda hyresgäster att få information om möjligheten till ombildning. Då kommer det även att finnas utförlig information på webben om ombildningsprocessen. För ombildningsprocesser som redan initierats gäller följande för intresseanmälningar:

En intresseanmälan från en bostadsrättsförening till bostadsbolaget måste innehålla:

  • Registreringsbevis från Boverket.
  • Handlingar som visar att minst 50 procent av de boende skriftligen intygat sitt intresse för en ombildning.

Under förutsättning av handlingarna är korrekta kommer bostadsbolagen att med start 15 maj börja hantera intresseanmälan.

I mitt hus finns redan en bostadsrättsförening, kan vi skicka in en intresseanmälan redan nu?

Se ovan.

I mitt hus har bostadsrättsföreningen redan skickat in en intresseanmälan, när börjar bolaget behandla den?

Se ovan.