Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Stockholmshems styrelse
    Stockholmshems styrelse, se namn nedan. Foto Bengt Alm.

Styrelse

Stockholmshems styrelse väljs av kommunfullmäktige. Styrelsens mandatperiod är fyra år och sträcker sig från första ordinarie årsstämma efter genomfört kommunalval till årsstämman efter nästkommande kommunalval.

Ledamöter och suppleanter väljs som representanter för kommuninvånarna – inom ramen för det representativa demokratiska systemet – och sammansättningen speglar det partipolitiska styrkeförhållandet i kommunfullmäktige.

Ordföranden tillhör den politiska majoriteten och vice ordföranden oppositionen. Nomineringar av ledamöter och suppleanter görs av respektive politiskt parti.

Stockholmshems styrelse på bilden ovan, från vänster till höger:

Stefan Svanström (KD), ledamot. Född 1972. I styrelsen sedan 2015.

Kadir Kasirga (S), vice ordförande. Född 1975. I styrelsen sedan 2015.

Börje L Eriksson, ledamot. Personalrepresentant Kommunal. Född 1954. I styrelsen sedan 2005.

Carl Cederschiöld (M), suppleant. Född 1945. I styrelsen sedan 2008.

Billy Östh (M), suppleant. Född 1949. I styrelsen sedan 2015.

Yvonne Fernell-Ingelström (M), ledamot. Född 1945. I styrelsen sedan 2017.

Eva Arnqvist (V), suppleant. Född 1973. I styrelsen sedan 2018.

Björn Ljung (L), ordförande. Född 1962. I styrelsen 1999-2000 och sedan 2007.

Ewa Carlsson-Hallberg (S), ledamot. Född 1957. I styrelsen sedan 2015.

Kristin Selander, ledamot. Personalrepresentant Vision. Född 1962. I styrelsen sedan 2011.

Sara Pettigrew (MP), ledamot. Född 1979. I styrelsen sedan 2015.

Anette Sand, vd Stockholmshem. Född 1957. Anställd 2018.

Fotios Stathis (MP), suppleant. Född 1966. I styrelsen sedan 2015.

Georgios Tsiroyannis (V), ledamot. Född 1951. I styrelsen sedan 2015.

Saknas på bilden:

Emilia Wikström Melin (S), suppleant. Född 1986. I styrelsen sedan 2015.

Lena Kling (L), suppleant. Född 1969. I styrelsen sedan 2017.

Tomas Vrcek (S), suppleant. Född 1974. I styrelsen sedan 2015.